2% z dane

Ak chcete poukázať 2 % zo zaplatenej dane na činnosť Oddielu turistiky TJ Lokomotíva, potrebné tlačivo nájdete tu:

vyhlasenie.rtf (119 kB)

Nakoľko peniaze prichádzajú na spoločný účet, prosíme Vás, aby ste nám darovanú sumu oznámili (najlepšie mailom na adresu turistikacadca@gmail.com)